Lisans

/Lisans
Lisans 2017-09-29T12:03:01+00:00

LİSANS EĞİTİM PROGRAMI

2012-2013 Müfradatı İçin Tıklayınız.

2014 Müfradatı İçin Tıklayınız.

İngilizce dersleri intibak için tıklayınız.

Bu program 2015-2016 Akademik Yılı güz dönemi ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. 2015-2016 Akademik Yılı güz döneminden önce birinci sınıfa başlayan öğrencilere eski programlarının uygulanmasına devam edilecekir.

BİRİNCİ YIL

BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin İngilizce Adı

Dersin Türkçe Adı

 Kredi

AKTS

ENG 121 Academic English-I Akademik İngilizce-I 2 2 3 4
ECON 101 Introduction to Economics-I Ekonomiye Giriş-I 3 0 3 6
BAF 101 Fundementals of Banking Bankacılığın Temelleri 3 0 3 6
MATH 107 Mathematics for Business and Econ-I İşletme ve İktisat için Matematik-I 4 0 4 6
MAN 121 Introduction to Business-I İşletmeye Giriş-I 3 0 3 5
TURK 101 Turkish-I (T) Türkçe-I 2 0 2 3
Toplam 18 30

İKİNCİ YARIYIL

ENG 122 Academic English-II Akademik İngilizce-II 2 2 3 4
ECON 102 Introduction to Economics-II Ekonomiye Giriş-II 3 0 3 6
BAF 102 Graphical Analysis Grafiksel Analiz 3 0 3 4
MATH 108 Mathematics for Business and Econ-II İşletme ve İktisat için Matematik-II 4 0 4 6
MAN 122 Introduction to Business-II İşletmeye Giriş-II 3 0 3 4
TURK 102 Turkish-II (T) Türkçe-II 2 0 2 3
Elective 1 Seçmeli 1 3 0 3 3
Toplam 21 30

İKİNCİ YIL

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin İngilizce Adı

Dersin Türkçe Adı

 Kredi

AKTS

BAF 201 Financial Mathematics Finansal Matematik 3 0 3 6
BAF 203 Banking Transactions Bankacılık İşlemleri 3 0 3 5
MAN 201 Principles of Accounting-I Muhasebe İlkeleri-I 3 0 3 5
ECON 205 Microeconomics Mikro Ekonomi 4 0 4 6
STAT 201 Statistics-I İstatistik-I 3 0 3 5
HIST 201 Principles of Atatürk and the History of Turkish Revolution-I (T) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 3
Toplam 18 30

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

BAF 204 Corporate Finance Şirket Finansı 3 0 3 6
BAF 206 Computer Applications in Finance Finansta Bilgisayar Uygulamaları 3 0 3 6
MAN 202 Principles of Accounting-II Muhasebe İlkeleri-II 3 0 3 5
STAT 202 Statistics-II İstatistik-II 3 0 3 5
ECON 206 Macroeconomics Makro Ekonomi 4 0 4 5
HIST 202 Principles of Atatürk and the History of Turkish Revolution-II (T) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2 0 2 3
Toplam 18 30

ÜÇÜNCÜ YIL

BEŞİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin İngilizce Adı

Dersin Türkçe Adı

 Kredi

AKTS

ENG 221 Advanced Writing Skills İleri Yazım Becerileri 2 0 2 3
BAF 301 Financial Markets and Instruments-I Finansal Piyasalar ve Araçlar-I 3 0 3 5
BAF 303 Money, Banking and Credits Para, Banka ve Krediler 3 0 3 5
BAF 305 Portfolio Analysis Portföy Analizi 3 0 3 6
BAF 309 Financial Econometrics-I Finansal Ekonometri-I 3 0 3 6
Elective 2 Seçmeli 2 3 0 3 5
Toplam 17 30

ALTINCI YARIYIL

BAF 302 Financial Markets and Instruments-II Finansal Piyasalar ve Araçlar-II 3 0 3 5
BAF 304 Banking Accounting (T) Banka Muhasebesi (T) 3 0 3 5
BAF 306 Financial Statement Analysis Mali Tablolar Analizi 3 0 3 6
BAF 308 Finance Laboratory Finans Laboratuvarı 2 0 2 3
BAF 310 Financial Econometrics-II Finansal Ekonometri-II 3 0 3 6
Elective 3 Seçmeli 3 3 0 3 5
Toplam 17 30

DÖRDÜNCÜ YIL

YEDİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin İngilizce Adı

Dersin Türkçe Adı

 Kredi

AKTS

BAF 401 Technical Analysis Teknik Analiz 3 0 3 5
BAF 403 Working Capital Management Çalışma Sermayesi Yönetimi 3 0 3 5
BAF 405 Capital Budgeting  Sermaye Bütçelemesi 3 0 3 5
Elective 4 Seçmeli 4 3 0 3 5
Elective 5 Seçmeli 5 3 0 3 5
Elective 6 Seçmeli 6 3 0 3 5
Toplam 18 30

SEKİZİNCİ YARIYIL

BAF 402 International Finance Uluslararası Finans 3 0 3 5
BAF 421 Asset – Liability Management Aktif – Pasif Yönetimi 3 0 3 5
Elective 7 Seçmeli 7 3 0 3 5
Elective 8 Seçmeli 8 3 0 3 5
Elective 9 Seçmeli 9 3 0 3 5
Elective 10 Seçmeli 10 3 0 3 5
Toplam 18 30

 

AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi
(T) : Ders Türkçe olarak verilmektedir.

Seçmeli Derslerin Dağılımı

1 seçmeli ders Bölüm Dışı Dersler Koordinatörlüğü tarafından verilen 3 AKTS’lik derslerden olabilir,
Üniversitemizin diğer bölümlerinden alınabilecek seçmeli ders sayısı en fazla 4’tür (en az 3 kredi ve 5 AKTS olması şartıyla),
En az 5 seçmeli ders BAF kodlu seçmeli derslerden olmalıdır.

NOT: Müfredatında ECON 311 Econometrics-I dersi olup bu dersi alıp kalan veya alamayan öğrenciler BAF 309 Financial Econometrics-I dersini, müfredatında ECON 312 Econometrics-II dersi olup bu bu dersi alıp kalan veya alamayan öğrenciler BAF 310 Financial Econometrics-II dersini alacaklardır.

BAF KODLU KABUL EDİLEN DERSLER

MAN 410 Auditing

MAN 412 Turkish Capital Markets and Stock Exchange

MAN 415 Cost Accounting

MAN 438 International Financial Reporting Standarts