×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

LİSANS EĞİTİM PROGRAMI

2012-2013 Müfradatı İçin Tıklayınız.

2014 Müfradatı İçin Tıklayınız.

2015 – 2017 Müfredatı İçin Tıklayınız.

İngilizce dersleri intibak için tıklayınız.

Bu program 2018-2019 Akademik Yılı güz dönemi ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. 2018-2019 Akademik Yılı güz döneminden önce birinci sınıfa başlayan öğrencilere eski programlarının uygulanmasına devam edilecekir.

BİRİNCİ YIL

BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin İngilizce Adı

Dersin Türkçe Adı

 Kredi

AKTS

ENG 121 Academic English-I Akademik İngilizce-I 2 2 3 4
ECON 101 Introduction to Economics-I Ekonomiye Giriş-I 3 0 3 6
BAF 101 Fundementals of Banking Bankacılığın Temelleri 3 0 3 6
MATH 105 Business Mathematics I İşletme ve İktisat için Matematik-I 4 0 4 6
MAN 121 Introduction to Business-I İşletmeye Giriş-I 3 0 3 5
TURK 101 Turkish-I (T) Türkçe-I 2 0 2 3
Toplam 18 30

İKİNCİ YARIYIL

ENG 122 Academic English-II Akademik İngilizce-II 2 2 3 4
ECON 102 Introduction to Economics-II Ekonomiye Giriş-II 3 0 3 6
LAW 104 Business Law (T) Ticaret Hukuku (T) 3 0 3 4
MATH 106 Business Mathematics II İşletme ve İktisat için Matematik-II 4 0 4 6
MAN 122 Introduction to Business-II İşletmeye Giriş-II 3 0 3 4
TURK 102 Turkish-II (T) Türkçe-II 2 0 2 3
Elective 1 Seçmeli 1 3 0 3 3
Toplam 21 30

İKİNCİ YIL

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin İngilizce Adı

Dersin Türkçe Adı

 Kredi

AKTS

BAF 209 Introduction to Finance I Finansa Giriş I 3 0 3 6
BAF 203 Banking Transactions Bankacılık İşlemleri 3 0 3 5
MAN 201 Principles of Accounting-I Muhasebe İlkeleri-I 3 0 3 5
BAF 211 Introduction to Data Analysis Veri Analizine Giriş 3 0 3 6
STAT 201 Statistics-I İstatistik-I 3 0 3 5
HIST 201 Principles of Atatürk and the History of Turkish Revolution-I (T) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 3
Toplam 17 30

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

BAF 210 Introduction to Finance II Finansa Giriş II 3 0 3 6
BAF 206 Computer Applications in Finance Finansta Bilgisayar Uygulamaları 3 0 3 6
MAN 202 Principles of Accounting-II Muhasebe İlkeleri-II 3 0 3 5
STAT 202 Statistics-II İstatistik-II 3 0 3 5
ECON 206 Macroeconomics Makro Ekonomi 4 0 4 5
HIST 202 Principles of Atatürk and the History of Turkish Revolution-II (T) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2 0 2 3
Toplam 18 30

ÜÇÜNCÜ YIL

BEŞİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin İngilizce Adı

Dersin Türkçe Adı

 Kredi

AKTS

MAN 307 Principles of Marketing Pazarlama İlkeleri 3 0 3 5
BAF 307 Financial Markets and Instruments Finansal Piyasalar ve Araçlar 3 0 3 5
BAF 303 Money, Banking and Credits Para, Banka ve Krediler 3 0 3 5
BAF 305 Portfolio Analysis Portföy Analizi 3 0 3 6
BAF 309 Financial Econometrics-I Finansal Ekonometri-I 3 0 3 6
Elective 2 Seçmeli 2 3 0 3 3
Toplam 18 30

ALTINCI YARIYIL

BAF 415 Banking Law Bankacılık Hukuku 3 0 3 5
BAF 304 Banking Accounting (T) Banka Muhasebesi (T) 3 0 3 5
BAF 306 Financial Statement Analysis Mali Tablolar Analizi 3 0 3 6
BAF 312 Finance Markets Laboratory Finansal Piyasalar Laboratuvarı 2 0 2 3
BAF 310 Financial Econometrics-II Finansal Ekonometri-II 3 0 3 6
Elective 3 Seçmeli 3 3 0 3 5
Toplam 17 30

DÖRDÜNCÜ YIL

YEDİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin İngilizce Adı

Dersin Türkçe Adı

 Kredi

AKTS

BAF 401 Technical Analysis Teknik Analiz 3 0 3 5
BAF 403 Working Capital Management Çalışma Sermayesi Yönetimi 3 0 3 5
BAF 405 Capital Budgeting  Sermaye Bütçelemesi 3 0 3 5
BAF 425 CRM and Data Mining for Financial Services Finansal Hizmetler için CRM ve Veri Madenciliği 3 0 3 5
BAF 400 Summer Practice Yaz Stajı 5
Elective 4 Seçmeli 4 3 0 3 5
Toplam 15 30

SEKİZİNCİ YARIYIL

BAF 402 International Finance Uluslararası Finans 3 0 3 5
BAF 432 Finance Seminars Finans Seminerleri 3 0 3 5
Elective 5 Seçmeli 5 3 0 3 5
Elective 6 Seçmeli 6 3 0 3 5
Elective 7 Seçmeli 7 3 0 3 5
Elective 8 Seçmeli 8 3 0 3 5
Toplam 18 30

 

AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi
(T) : Ders Türkçe olarak verilmektedir.

Seçmeli Derslerin Dağılımı

1 seçmeli ders Bölüm Dışı Dersler Koordinatörlüğü tarafından verilen 3 AKTS’lik derslerden olabilir,
Üniversitemizin diğer bölümlerinden alınabilecek seçmeli ders sayısı en fazla 4’tür (en az 3 kredi ve 5 AKTS olması şartıyla),
En az 5 seçmeli ders BAF kodlu seçmeli derslerden olmalıdır.

NOT: Müfredatında ECON 311 Econometrics-I dersi olup bu dersi alıp kalan veya alamayan öğrenciler BAF 309 Financial Econometrics-I dersini, müfredatında ECON 312 Econometrics-II dersi olup bu bu dersi alıp kalan veya alamayan öğrenciler BAF 310 Financial Econometrics-II dersini alacaklardır.

2018-2019 Akademik Yılı güz dönemi ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilerin 8 seçmeli dersin 4 tanesini BAF kodlu ve bölüm tarafından belirlenen MAN kodlu derslerden, 2 tanesini alan içi (ECON, MAN, INTT) derslerden, ve 2 tanesini (en az biri ortak derslerden olmak üzere) alan dışı derslerden alması gerekmektedir.

 

BAF KODLU SEÇMELİ DERS OLARAK KABUL EDİLEN DERSLER
MAN 317 Managerial Economics
INTT 318 International Business Studies
INTT 404 Foreign Trade Financing
INTT 308 Export Incentives
MAN 311 Managerial Accounting
MAN 410 Auditing
MAN 412 Turkish Capital Markets and Stock Exchange
MAN 415 Cost Accounting
MAN 438 International Financial Reporting Standarts
ECON 407 Turkish Economy
INTT 405 International Investment

 

BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ MÜFREDATINDA YER ALIP KAPATILAN DERSLERİN LİSTESİ YERİNE SAYILAN DERSLERİN LİSTESİ
BAF 425 CRM and Data Mining for Financial Services MAN 445 Data Analytics for Business
BAF 102 Graphical Analysis ECON 104 Analysis of Economic and Financial Data
BAF 101 Fundamentals of Banking INTT 103 Economics Statistics and Indicators
BAF 211 Introduction to Data Analysis
INF 293 Computer Programming for Business Applications
LAW 104 Business Law INTT 106 Basic Business Law
MAN 121 Introduction to Business MAN 101 Introduction to Business
MAN 122 Introduction to Business II MAN 102 Introduction to Management