×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Bölümün program yeterlikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

No Program Yeterlilikleri
1 Bankacılık ve finansal piyasaların dinamiklerini takip ve analiz edebilme yeteneği kazanır.
2 İşletmecilik, ekonomi vb. alanlarda edindiği interdisipliner temel bilgiyi kullanarak, Bankacılık ve Finans konusunda küresel iş piyasalarının günümüzdeki çerçevesine uyumlu derinlemesine uzmanlık geliştirir.
3 Bankacılık ve finans teorilerinin günümüz piyasalarındaki koşullarda geçerliliğini analiz edebilir.
4 Finansal piyasaların ve kuruluşların yasal altyapısı ile ilgili kapsamlı bilgi sahibi olur.
5 Bağlı olduğu örgütün finansal yönetimini detaylı olarak değerlendirebilme ve bu konuda her türlü sorumluluğu üstlenebilme yetisi kazanır.
6 Bankacılık ve finans alanlarında yaygın olarak kullanılan kantitatif teknik ve yöntemler ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olur.
7 Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgiyi kullanarak veri derleme, analiz etme ve değerlendirme becerisi geliştirir.
8 Finansal ve iktisadi modelleri kurma, analiz etme ve yorumlama konusunda yetkin hale gelir.
9 Bankacılık ve finans alanındaki problemleri derinlemesine analiz edebilir, çözüm önerileri geliştirebilir, fikir ve önerilerini açıklıkla ifade edebilir ve tartışabilir.
10 Kendisinin öğrenme ve kişisel gelişme gereksinimlerini belirleyebilir ve aynı zamanda daha ileri derece programlarını takip edecek kapasiteye ulaşır.
11 Finansal bilgi derleme, yorumlama ve yayınlama, ve finansal fikirlerin uygulanmasında bilimsel, toplumsal ve etik standartlara özen gösterir.

Ders ve Program Yeterlilikleri İlişkisi

  Program Yeterlilikleri
Dersler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Man 121 1 1 1 2 2 0 1 0 0 3 3
Econ 101 4 0 0 0 3 1 3 4 1 3 1
Eng 121 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Mcs 107 0 0 1 0 0 2 3 2 0 0 0
Turk 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baf 101 3 4 3 4 4 3 2 2 3 0 2
Eng 122 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Econ 102 4 0 0 0 3 1 3 4 1 3 1
Man 122 1 1 1 2 2 0 1 0 0 3 3
Baf 102 3 2 1 0 1 3 4 4 1 4 4
Mcs 108 0 0 1 0 0 2 3 2 0 0 0
Turk 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eng 221 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Man 201 2 2 3 2 2 2 2 0 0 3 3
Baf 203 4 2 3 3 4 4 4 4 3 2 3
Stat 201 3 3 3 1 2 4 2 3 2 3 3
Hist 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baf 201 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 2
Man 202 2 2 3 2 2 2 2 0 0 3 3
Baf 204 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 2
Baf 206 1 2 2 1 2 3 3 4 2 3 2
Stat 202 3 3 3 1 2 4 2 3 2 3 3
Hist 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man 311 0 3 3 1 4 4 4 2 3 3 3
Eng 221 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Baf 301 3 4 3 4 4 4 3 4 2 3 4
Baf 302 3 4 4 3 2 3 4 3 4 4 3
Baf 303 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 4
Baf 305 3 2 3 2 3 2 2 3 1 2 2
Baf 309 3 1 2 2 4 3 3 3 2 2 3
Baf 306 2 2 3 3 4 3 2 3 3 2 4
Baf 310 4 3 3 2 3 4 4 4 3 3 2
Baf 304 3 4 3 4 4 4 3 4 2 3 4
Baf 308 4 3 3 2 3 4 4 4 3 3 2
Baf 401 2 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4
Baf 403 3 4 4 3 2 3 4 3 4 4 3
Baf 405 3 4 4 3 2 3 4 3 4 4 3
Baf 402 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3
Baf 404 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 3
Baf 406 3 1 2 2 4 1 0 1 1 1 1
Baf 411 3 4 4 3 2 3 4 3 4 4 3
Baf 416 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4
Baf 418 3 4 4 3 2 3 4 3 4 4 3
Baf 421 4 3 3 2 3 4 4 4 3 3 2

0 en az, 4 en yüksek katkıyı göstermektedir.

Program Yeterliliklerinin TYÇÇ Alan Yeterlilikleri ile İlişkisi

TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Program Yeterlilikleri
 

 

 

 

Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.

Bankacılık ve finansal piyasaların dinamiklerini takip ve analiz edebilme yeteneği kazanır.
İşletmecilik, ekonomi vb. alanlarda edindiği interdisipliner temel bilgiyi kullanarak, Bankacılık ve Finans konusunda küresel iş piyasalarının günümüzdeki çerçevesine uyumlu derinlemesine uzmanlık geliştirir.
Bankacılık ve finans teorilerinin günümüz piyasalarındaki koşullarda geçerliliğini analiz edebilir.
Finansal piyasaların ve kuruluşların yasal altyapısı ile ilgili kapsamlı bilgi sahibi olur.
Bağlı olduğu örgütün finansal yönetimini detaylı olarak değerlendirebilme ve bu konuda her türlü sorumluluğu üstlenebilme yetisi kazanır.
Bankacılık ve finans alanlarında yaygın olarak kullanılan  kantitatif teknik ve yöntemler ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olur.
 

 

Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

Bankacılık ve finans alanındaki problemleri derinlemesine analiz edebilir, çözüm önerileri geliştirebilir, fikir ve önerilerini açıklıkla ifade edebilir ve tartışabilir.
Finansal bilgi derleme, yorumlama ve yayınlama, ve finansal fikirlerin uygulanmasında bilimsel, toplumsal ve etik standartlara özen gösterir.
 

 

Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

Bankacılık ve finans alanlarında yaygın olarak kullanılan  kantitatif teknik ve yöntemler ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olur.
Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgiyi kullanarak veri derleme, analiz etme ve değerlendirme becerisi geliştirir.
Finansal ve iktisadi modelleri kurma, analiz etme ve yorumlama konusunda yetkin hale gelir.
Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgiyi kullanarak veri derleme, analiz etme ve değerlendirme becerisi geliştirir.
Bankacılık ve finans alanındaki problemleri derinlemesine analiz edebilir, çözüm önerileri geliştirebilir, fikir ve önerilerini açıklıkla ifade edebilir ve tartışabilir.
Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. Bağlı olduğu örgütün finansal yönetimini detaylı olarak değerlendirebilme ve bu konuda her türlü sorumluluğu üstlenebilme yetisi kazanır.
 

Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

Bankacılık ve finans teorilerinin günümüz piyasalarındaki koşullarda geçerliliğini analiz edebilir.
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. Bankacılık ve finans alanındaki problemleri derinlemesine analiz edebilir, çözüm önerileri geliştirebilir, fikir ve önerilerini açıklıkla ifade edebilir ve tartışabilir.
Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. Kendisinin öğrenme ve kişisel gelişme gereksinimlerini belirleyebilir ve aynı zamanda daha ileri derece programlarını takip edecek kapasiteye ulaşır.
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. Finansal bilgi derleme, yorumlama ve yayınlama, ve finansal fikirlerin uygulanmasında bilimsel, toplumsal ve etik standartlara özen gösterir.
Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. Bankacılık ve finans alanındaki problemleri derinlemesine analiz edebilir, çözüm önerileri geliştirebilir, fikir ve önerilerini açıklıkla ifade edebilir ve tartışabilir.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. Finansal ve iktisadi modelleri kurma, analiz etme ve yorumlama konusunda yetkin hale gelir.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. Bankacılık ve finansal piyasaların dinamiklerini takip ve analiz edebilme yeteneği kazanır. (Programın eğitim dili zaten İngilizcedir)
Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. Finansal bilgi derleme, yorumlama ve yayınlama, ve finansal fikirlerin uygulanmasında bilimsel, toplumsal ve etik standartlara özen gösterir.
Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. Bağlı olduğu örgütün finansal yönetimini detaylı olarak değerlendirebilme ve bu konuda her türlü sorumluluğu üstlenebilme yetisi kazanır.
Finansal piyasaların ve kuruluşların yasal altyapısı ile ilgili kapsamlı bilgi sahibi olur.
Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. Bankacılık ve finans teorilerinin günümüz piyasalarındaki koşullarda geçerliliğini analiz edebilir.
Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. Bankacılık ve finans teorilerinin günümüz piyasalarındaki koşullarda geçerliliğini analiz edebilir.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. Finansal bilgi derleme, yorumlama ve yayınlama, ve finansal fikirlerin uygulanmasında bilimsel, toplumsal ve etik standartlara özen gösterir.