Bölümümüz

Bölümümüz
Bölümümüz 2017-09-26T16:52:48+00:00

Bankacılık ve Finans Bölümünde; matematik, istatistik, temel hukuk, banka hukuku, bilgisayar, muhasebe, para-banka-kredi, işletme finansmanı, bilgisayarlı finans analizleri, yatırım proje değerleme, uluslararası finansman ve risk yönetimi, finansal araçlar ve kurumlar gibi derslerde teorik eğitimin mevcut akademik kadro verilmekte olup piyasa uygulamalarına dönük eğitimin ise sektördeki profesyonellerden destek alınarak verilmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca, yaşanan finansal krizler, bankacılık ve sigortacılık sektöründe yeni düzenlemeleri zorunlu hale getirmiştir. Bu düzenlemelerle daha güçlü ve kendine yeterli hale gelen sektörde temel ilke ve kavramlarına hakim, yatırımcılara finansal ürün ve hizmetlerin etkin şekilde danışmanlığını, denetimini ve pazarlamasını gerçekleştirebilecek elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çerçevede; Bankacılık ve Finans sektörü, yerel ve yabancı aktörlerin yer aldığı rekabetçi ve büyüme potansiyeli çok yüksek bir yapı arz etmektedir. Sektördeki büyüme ve dinamizmin devam etmesi, bankacılık ve finans sektörünü önemli bir istihdam alanı haline getirmektedir.

Çankaya Üniversitesi Bankacılık ve Finans programı ayrıca Bankacılık ve Finans alanındaki teknolojik boyutta gelişmeleri yakından takip edecek, teknolojide öncü sektör olan Bankacılık ve Finans sektöründe, halen kullanılmakta olan ATM teknolojisi, Mobil teknoloji, yakın bir gelecekte hizmete girecek olan NFC (yakın alan iletişimi), SOA (Service Oriented Architecture) gibi teknolojilerin kurulması ve geliştirilmesi konularında ilgili sektöre danışmanlık hizmetleri verecektir.